Integritetspolicy

Cactus Utilities AB, org. 556216-6180, ansvarar för att behandla dina personuppgifter samlade när du registrerar dig på webbplatsen eller på annat sätt kontaktar Cactus för samma ändamål. Genom att göra så accepterar du vår behandling av din personliga information enligt denna mellanstatliga policy. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss, men det är också nödvändigt för oss att behandla din personliga information om du använder våra tjänster relaterade till våra produkter för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Sekretess och dataskydd för våra användare är mycket viktigt för oss och vi har därför vidtagit tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Den information du tillhandahåller kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med gällande lag och denna sekretesspolicy. Du kan alltid kontakta oss för frågor om integritet och dataskydd genom att skicka ett mail till privacy@cactus.se.

Vilka personuppgifter samlas in?

Webbplatsen och våra tjänster har utformats för att minimera antalet personuppgifter som behandlas och vi kommer endast att begära personlig information som krävs för att uppfylla våra åtaganden. Personuppgifter som samlas in är personliga och kontaktuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Personlig och kontaktinformation är nödvändig information för att uppfylla vårt åtagande när du använder våra tjänster / produkter.

Vad gör vi med din personliga information?

Alla uppgifter om dig används för att uppfylla våra åtaganden till dig. Genom att godkänna denna integritetspolicy godkänner du att vi använder din personliga information för följande ändamål:
 • Ge våra tjänster och produkter;
 • kommunicera med dig;
 • uppfylla vår avtalsmässiga och juridiska skyldighet
 • Ge dig nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte vill få sådan kommunikation, skicka ett mail till privacy@cactus.se)

Vem delar vi personuppgifter med?

Cactus delar inte din personliga information. Om så är fallet kommer vi att meddela dig innan.

Lagring av personuppgifter

Din personliga information lagras i vårt datorsystem så länge vi behöver uppfylla våra åtaganden till dig eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Du kan alltid begära att dina personuppgifter tas bort.
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registreringsavdrag från de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få information om det syfte för vilket din personliga information behandlas och för att justera ofullständig eller felaktig information om dig. Du har också rätt att begära att vi upphör att behandla dina personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in. Om det inte finns några lagliga eller avtalsförpliktelser som hindrar oss att radera uppgifterna tar vi bort alla icke-väsentliga personuppgifter och referenser till dig i vår databas på din förfrågan. Om du vill radera, justera eller hämta information om lagrade personuppgifter eller använda din rätt till dataöverföring, kontakta oss via e-post till privacy@cactus.se och ange vad du har på din förfrågan.

Kontakta

Cactus Utilities AB, org. 556216-6180 med säte på Flöjelbergsgatan 1C, 431 53 Mölndal, ansvarar för personuppgifter och ansvarar således för att behandla dina personuppgifter enligt ovan och omfattas av svensk databeskyddslagstiftning och GDPR. Om du har frågor om hur vi behandlar din personliga information eller om du har frågor angående integritet och dataskydd, kan du alltid nå oss på privacy@cactus.se.