Utforska Cactus Eye

Cactus Eye

Cactus Eye

Introduktion på väg till Cactus

Från proof-of-concept till färdig anläggning. Vi utför löpande projektplanering, designstudier, proof-of-concept (POC), migrationsstrategier och lösningsförslag.

Moduler

Cactus Eye-systemet kommer välutrustat i grunden, men våra valbara moduler gör det möjligt att maximera nyttan för olika förutsättningar.

eyeSeal – Vår läckagesökningsmodul som hjälper till att identifiera och åtgärda vattenläckor i ledningsnätet.

eyeLab – Ett integrerat LIMS möjliggör import av labbdatafiler från laboratoriet direkt i Cactus Eye för analys i tandem med processdata.

eyeMaps – Processdata och översikt i interaktiv kartvy.

eyeAlert – Jourlarms-app för iPhone och Android. Nyttjar push-notiser och gör det möjligt att tysta och kvittera larm utan att behöva starta jourdatorn.

eyeMeasure – Nederbördsmätning, bl.a. för rätt dimensionerade dagvattensystem.

eyeMaintain – Våra maskinkort håller ordning på hårdvaran när det gäller bland annat service och reservdelslager.

eyeReport – Rapporter i Excel för flexibel skapande, lagrande och utskrift av driftdata.

eyeAlarmstatistics – Vår larmstatistikmodul identifierar de mest aktiva larmen.

Tjänster som lyfter systemet

Under systemets livslängd behöver systemet byggas ut, förädlas och anpassas. Vi har tjänsterna för detta.

eyeSee – Vår standard för processbilder i CactusEye. Baserat på High Performance HMI säkerställer eyeSee att anläggningens status förmedlas på ett optimalt och lättöverskådligt vis.

eyeSecure – Säkerhetspaket, hög expertis att genomlysa funktions och IT-säkerhet.

eyeOptimize – Processoptimering, kontinuerlig optimering av process och reglering.

eyeProject – Programmering, konfiguration, drifttagning.

eyeHost – Cactus tar ansvar för serverhårdvaran och dess lokaler för säker hantering systemet.

Kontroll av process och infrastruktur

Det är nära processen det avgörs. Vi erbjuder väl integrerade understationer och instrument för bästa styrning, säkerhet och underhåll.

C1 – Smidig understation/logger med möjlighet för batteridrift och kapacitet för <10 I/O.

C2 – Understation som tillåter sampling av 2 kanaler i upp till 1 kHz.

C10 – Understation för t.ex. pumpstationer och mindre vattenverk <200 I/O.

C100 – Understation för styrning av större anläggningar med upp till 2 000 I/O.

Nyckelfärdiga lösningar – Vi erbjuder paket med C1 + givare för olika ändamål, färdiga att ansluta till Cactus Eye: Nederbördsmätning, nivåmätning, tryckmätning och flödesmätning.

Integration sammanlänkar system

Med väl integrerade funktioner och utmärkta samarbetspartners ges en större helhet.

eyeIntegrate Idus – Idus underhållssystem, från planering av arbete till avrapportering.

eyeIntegrate Metry – Metry, för insamling av energidata från din infrastruktur.

eyeIntegrate VA-banken – VA-Banken hanterar information som rör ledningsnätet.

eyeIntegrate Maps – Integration av GIS-kartor.

eyeIntegrate Labs – Integration med externa labb över standardiserade labbprotokoll.

eyeIntegrate PLC – kommunikation med större delen hårdvara på marknaden, med stöd för 60 protokoll.

Eye Core, robust, skalbart och med hög prestanda

Cactus Eye är fullfjädrat SCADA/DCS-system för att styra och övervaka din infrastruktur eller process. En stor mängd funktioner ingår i grundsystemet.

RealtimeDB – Signaldatabas.

Historian – Historikdatabas med hög kapacitet.

Charts – Interaktiva kurvor.

Reports – Rapportverktyg. 

Alarms – Larm och händelsehantering.

eyeDesign – Bildbyggare för processgrafik

eyeLog – Driftloggbok för dokumentation med koppling till systemdata.

DCS – Integrerade styrsystem och instrument för bästa processtyrning

Control – Övergripande styrning, för centrala funktioner som behovsstyrning.

Calculations – Beräkningar, snabbt och kraftfullt.

Support, eftermarknad och utbildning

Eftersom systemens livslängd ofta varar över årtionden, är en långsiktig relation allt. Vi värdesätter en närhet till våra kunder stort och finns till hands i både vått och torrt.

Serviceavtal – Support erbjuds i tre nivåer efter kritikalitet, nästa dag, samma dag, eller dygnet runt (brons, silver och guld).

eyeDucate – Utbildning i våra system.